Chudobní ľudia sú štedrejší ako bohatí, pretože lepšie vedia, aké to je nemať nič. Toto by ste si mali prečítať…

Chudobní ľudia sú štedrejší ako bohatí, pretože lepšie vedia, aké to je nemať nič. Toto by ste si mali prečítať…

24 decembra, 2023 0 Od Redakcia

Na základe výskumu majú ľudia patriaci do nižšej ekonomickej triedy tendenciu byť štedrejší v porovnaní s ľuďmi z vyššej triedy. Keď ľudia získavajú bohatstvo, stávajú sa menej závislými od iných, a preto majú menej dôvodov chápať pocity a potreby „menej šťastných“.

Chudobní sú lepší v medziľudských vzťahoch, pretože viac potrebujú a chápu svojich blížnych.

Autori relatívne nedávnej psychologickej štúdie tvrdia, že bohatí ľudia sú iní, pretože sa zameriavajú na seba. Na podporu tohto tvrdenia mnohé štúdie ukázali, že vyššia sociálna trieda je spojená so zvýšenou mierou narcizmu.

Veľmi často dokonca pripisujú svoj úspech „vyšším“ vlastnostiam, na rozdiel od ľudí z nižších sociálnych vrstiev, ktorí považujú vzdelanie za katalyzátor zlepšenia svojej životnej situácie.

Iné štúdie ukázali, že ľudia s nízkymi príjmami vynakladajú oveľa väčšiu časť svojich príjmov na charitu (4,5 % chudobných v porovnaní s 2,7 % bohatých). Pokiaľ ide o pomoc ľuďom v núdzi, bohatí dávajú ešte menej.

Záver:

Chudobní sú štedrejší ako bohatí, pretože lepšie vedia, aké to je nemať takmer nič.

A to je pravda!

Vo väčšine prípadov sa zdá, že chudobní sa starajú a delia viac. Bohatí budú dávať len vtedy, keď to bude dobré pre ich imidž alebo keď získajú recipročnú (nejakým spôsobom) výhodu. Preto je lepšie byť požehnaný ako bohatý.

A nezabudnite na staré príslovie, ktoré hovorí:

„Niektorí ľudia sú takí chudobní! Všetko, čo majú, sú len ich peniaze.“