Hovorí sa, že táto modlitba skutočne plní želania. Žiadajte a dostanete, hľadajte  a nájdete, klopte a otvoria vám.

Hovorí sa, že táto modlitba skutočne plní želania. Žiadajte a dostanete, hľadajte  a nájdete, klopte a otvoria vám.

1 marca, 2023 0 Od Redakcia

Len pros a dostaneš! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.

Modlitba

Hoci svätá Rita z Cassie patrila do panteónu katolíckych svätých, stala sa príkladom pre všetkých kresťanov. A práve vďaka tomu bola požehnaná, že mohla niesť Ježišovo znamenie, píše Stiriactuale. Žila koncom štrnásteho a v prvej polovici pätnásteho storočia a hneď po smrti bola uctievaná ako svätá. Rita z Cassie bola blahorečená v roku 1628 a za svätú vyhlásená v roku 1900.

Kresťania k nej vždy prejavovali neuveriteľnú náklonnosť kvôli zázrakom, ktoré vykonala, a legendám, ktorými bol údajne opradený jej život. Preto ju s láskou nazývali „svätou nemožného“, svätou, ktorú môžete požiadať o pomoc v tých najzúfalejších a najťažších situáciách.

Táto modlitba sa modlí 9 štvrtkov po sebe

Svätá Rita, ktorú si Boh zázračne vyvolil, máš vzácnu výsadu byť našou patrónkou a pomocníčkou v zúfalých situáciách. Preto ťa s veľkou dôverou v silu tvojho príhovoru vzývam o pomoc v mojich ťažkostiach.

Zľutuj sa nado mnou!

Prijmi moju modlitbu s milosrdnou pozornosťou! Uveď ju do Božej milosti a svojou horlivosťou pomôž splniť moje prosby. Hoci pre svoje hriechy nie som hoden tvojej milosti, predsa verím, že dôvera, ktorú k tebe chovám, poslúži na vyslyšanie mojich prosieb.

S istotou viem, že sa nestaráš o zásluhy, ale o potreby a modlitby tých, ktorí sa k tebe obracajú s nádejou. Dovoľ, aby moje prosby prenikli do tvojho srdca, svätá Rita a nedovoľ, aby som od teba odišiel, ak moje prosby nebudú vypočuté. Sľubujem ti svoju oddanosť po celý život, budem si pripomínať tvoje dobré skutky, budem si ťa vážiť a ctiť ako svoju patrónku. Amen.