Príspevok za ubytovanie odídencom bude zatiaľ poskytovaný do konca júna.

Príspevok za ubytovanie odídencom bude zatiaľ poskytovaný do konca júna.

16 marca, 2022 0 Od Redakcia
Vyplácať sa bude cez obec. Vyplýva to z opatrení v súvislosti so situáciou na Ukrajine, ktoré v stredu schválila vláda. Legislatívny balík navrhuje kabinet parlamentu prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Príspevok za ubytovanie odídencom má byť súhrnne maximálne 500 až 1250 eur za mesiac v závislosti od počtu poskytovaných miestností.

Príspevok sa má poskytovať za noc, jeho výšku upraví samostatné nariadenie vlády. Ubytovateľ by ho mal možnosť získať aj za najviac sedem nocí predtým, ako ubytovaný získal dočasné útočisko, najskôr však od 26. februára 2022.

Príspevok môžu získať fyzické i právnické osoby poskytujúce ubytovanie vo svojej nehnuteľnosti, ale aj obce a vyššie územné celky. Ubytovanie musia poskytovať bezplatne. Minister financií Igor Matovič (OĽANO) priblížil, že príspevok pre súkromnú osobu, ktorá ubytuje odídenca, bude za dospelého sedem eur na noc a za dieťa 3,50 eura na noc. Za deti sa v tomto prípade považujú osoby do 15 rokov, dospelí sú nad 15 rokov.

Rodiny si príspevok uplatnia v obci, obec na ministerstve vnútra, a to na rezorte financií. Ministerstvo vnútra bude podľa Matoviča plniť kontrolnú funkciu. Príspevok bude zatiaľ poskytovaný do konca júna.

Problematika „veľkokapacitných“ ubytovacích zariadení by sa podľa Ministerstva vnútra (MV) SR mala doriešiť vo vládnom nariadení, keďže na právnické osoby nepodnikateľov, ktorí vlastnia ubytovacie zariadenia, nemožno uplatniť návrhom zákona definovaný strop príspevku. „Poznamenávame, že sa navrhuje, aby poskytovanie príspevku za ubytovanie odídenca pre podnikateľské subjekty zabezpečovalo priamo ministerstvo dopravy a výstavby,“ dodal rezort.

V rámci ďalších zmien zákona o azyle sa navrhuje, aby mal odídenec, ktorý sa ubytuje mimo azylového zariadenia, povinnosť bezodkladne to písomne oznámiť azylovému zariadeniu, v ktorom bol naposledy evidovaný, alebo ministerstvu. Ak odídenec nebude môcť získať miesto v humanitnom centre alebo inom azylovom zariadení a nikto nebude naňho čerpať ani príspevok za poskytovanie ubytovania, mal by dostávať prostriedky na získanie ubytovania na úrovni humanitného centra.

Žiadatelia o azyl, ktorí sú štátni príslušníci Ukrajiny a ich rodinní príslušníci, by mohli prechodne vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu ihneď po požiadaní o azyl. Navrhovanou úpravou zákona o pobyte cudzincov sa má predĺžiť platnosť udelených prechodných pobytov, trvalých pobytov a tolerovaných pobytov, ktorá by inak skončila počas mimoriadnej situácie. Upraviť by sa mohlo aj použitie zákonných lehôt.

Zmenu adresy svojho pobytu by mali odídenci po novom hlásiť obci alebo mestskej časti, nie na polícii ako doteraz. Zaviesť by sa mala aj možnosť, aby štátny príslušník tretej krajiny po vstupe na územie SR mohol požiadať o dobrovoľný návrat do domovskej krajiny, pričom policajný útvar mu na tento účel môže vydať cudzinecký pas.

V balíku opatrení sa navrhuje tiež rozšíriť právny rámec upravujúci velenie určeným jednotkám ozbrojených síl SR príslušným veliteľom NATO na území Slovenskej republiky. „Navrhuje sa, aby vláda SR pri riadení ozbrojených síl schvaľovala návrh na určenie ozbrojených síl, ktoré majú plniť úlohy NATO na území SR,“ priblížilo MV SR zmeny v zákone o Ozbrojených silách SR.

 

 

Zdroj: aktuality.sk