V ktorom roku planéty ste sa narodili? Takto je napísaný váš osud!

V ktorom roku planéty ste sa narodili? Takto je napísaný váš osud!

21 novembra, 2023 0 Od Redakcia

Podľa roku narodenia môžete zistiť, ku ktorej planéte patríte a aký osud je na vás napísaný!

Mars: 1939 1946 1953 1960 1967 1974 1981 1988 1995 2002 2009
Vyznačujete sa rýchlymi krokmi, keďže ste vášnivá, odvážna osobnosť, ktorá môže niekedy konať príliš unáhlene. Ste skutočný podnikateľ, sprevádzaný neustálym šťastím a hojnosťou.

Môžete počítať s pozitívnymi udalosťami počas celého života, v závislosti od vašej povahy. Odporúča sa vyhnúť sa nebezpečným situáciám, ktoré by mohli viesť k nehode!

Zem: 1940 1947 1954 1961 1968 1975 1982 1989 1996 2003 2010

Sebavedomá prirodzenosť, panovačný vzhľad, vyzývavý, ale pevný charakter. Veľkorysý, vplyvný uchádzač o zamestnanie, ktorý dosahuje aj spoločenský postup.

Zodpovedný, nápomocný. Rozhodne chce byť v centre diania. Máte silný erotický účinok a ste úspešný u opačného pohlavia. Dedičstvo, šťastie, nečakaný úspech.

Venuša: 1941 1948 1955 1962 1969 1976 1983 1990 1997 2004 2011

Má tvorivé intelektuálne schopnosti a obrovskú chuť do života. Schopný byť nadšený, zmyselný. Svoje úspechy dosahuje pomocou ochrany pred staršími ľuďmi. Má všestranné pracovné záujmy. Pri vytváraní vzťahov máte šťastie. Kariéra sa rozbehne v druhej polovici života.

Urán: 1942 1949 1956 1963 1970 1977 1984 1991 1998 2005 2012

Ostrosť, kritické pozorovanie vecí a ľudí. Všestranný záujem, dobré rečnícke schopnosti, obchodné schopnosti, ambície. Svoje úspechy dosahuje najmä cestovaním, uzatváraním zmlúv či literárnou činnosťou a publikovaním článkov.

Je to dôležité miesto a môžete očakávať zmeny bytu. Vaše bohatstvo sa zvyšuje dedením alebo individuálnymi podnikmi.

Merkúr: 1943 1950 1957 1964 1971 1978 1985 1992 1999 2006 2013

Osud plný zmien a ciest. Dôležité listy a známosti z vašich ciest môžu spôsobiť, že počas života zmeníte miesta a byty. Dedenie po nerodinných príbuzných alebo starších osobách. Rozhodujúca zmena okolo stredného veku, bohatstvo a peniaze zaplavujú v posledných rokoch.

Saturn: 1944 1951 1958 1965 1972 1979 1986 1993 2000 2007 2014

Ste cieľavedomý človek, ktorý vždy koná opatrne a nikdy sa do ničoho neponáhľa, ak nemusíte. Vyznačuje sa tvrdohlavou vytrvalosťou a ctižiadostivosťou, čo vás môže spôsobiť, že budete v láske trochu stiahnutí.

Vlastníctvo pozemku a budovy s láskavým dovolením staršej osoby. Úspešnejší a lepší život vo vyššom veku ako v stredných rokoch.

Jupiter 1945 1952 1959 1966 1973 1980 1987 1994 2001 2008 2015

Opakujúce sa šťastie v živote, dedičstvo, lotéria, dary od príbuzných alebo podnikanie. Dobré obchodné vyhliadky, možnosť napredovania v živote. Pravda, štedrá povaha. Máte tendenciu užívať si život – bez ubližovania druhým. Napriek opakujúcim sa ťažkostiam, osud často nečakane obráti šťastie.