Na Veľkú noc, keď malo moje dieťa rakovinu, som s ním prežívala Kristovo utrpenie…

Na Veľkú noc, keď malo moje dieťa rakovinu, som s ním prežívala Kristovo utrpenie…

20 apríla, 2022 0 Od Redakcia

Bola Veľká noc, pamätám si! A čakanie na výsledky viacerých testov nás poriadne potrápilo. Vo vedľajšej izbe nemocnice bol Angelo, krásny chlapec; mal šestnásť rokov a bol pohltený počítačom, aby zabudol na samotnú chorobu.

Na druhej strane nemocničného oddelenia je George. Dieťa s mnohými úsmevmi. Našli sme ďalšie deti v priestore, kde spoločne tvorili umenie. Ich jedinou náplňou práce tam bolo vytváranie rôznych umeleckých diel z papiera, aby si skrátili čas.

Na druhej strane rodičia netrpezlivo čakali na lekárske vyšetrenia svojich detí! V jednej chvíli lekári zakričali, aby všetci odišli do svojich izieb.

Čo sa však dialo? My rodičia sme presne vedeli, čo sa deje! Po chvíli sa niektorí rodičia rozplakali nad stratou svojho dieťaťa a lekári ich prišli utešiť. Tieto scény sa mnohokrát opakovali. A my, matky sme ďalej mali veľký strach. Zakaždým sme zavreli dvere a ponorili sa do permanentného strachu. V tú noc som nespala, pretože som s ním prežívala Kristovo utrpenie.

Plakala som a prosila o to, čo som prežívala a nemohla som pochopiť všetko, čo som videla. Pozrela som sa pred kliniku na ihrisko. To bolo vyrobené pre tieto deti. Nanešťastie sa používa len zriedka. Sila detí im nedovolila hrať sa v nich. Boli ohnuté po chemoterapii a mali trvalú slabosť. Bolo to na svitaní na Bielu sobotu, keď som si uvedomila, že pre mňa sa vzkriesenie nestalo. Trvalé ukrižovanie bez konca.

V okolitých domoch vládla radosť a veľká oslava. Zvony začali radostne zvoniť a my sme pokračovali v boji v tichu.  Teraz sú všetci spolu, vysoko na oblohe, môj Stratos, Angelos, Giorgakis a malý Leonty. A bez ohľadu na to, koľko rokov uplynie, všetky chvíle, ktoré som strávila s týmito anjelmi, sa mi navždy hlboko vryjú do pamäti.A je naozaj požehnaním, že som ich poznala a žila s nimi…!