Ochorenie, ktoré bude ničivejšie ako rakovina…

Ochorenie, ktoré bude ničivejšie ako rakovina…

11 marca, 2022 0 Od Redakcia

Máte strach z rakoviny? To síce oprávnene, ale oveľa viac by sme sa mali obávať rezistentných baktérií, ktoré odolávajú antibiotikám.

Podľa aktuálneho prieskumu bude svet čeliť v dôsledku rýchleho šírenia baktérií a chorôb rezistentných na antibiotiká v nasledujúcich rokoch veľmi dramatickým zdravotným dôsledkom, ktoré spôsobia okolo roku 2050 smrť až 10 miliónov ľudí ročne. Choroba, ktorú dnes považujeme v Európe za takmer odstránenú, opäť nadobudne silu. Tuberkulóza bude opäť hrozbou, rovnako ako malária, salmonela alebo E.coli.

Mutácia aj oslabený imunitný systém

Každoročne si vyžiadajú choroby a infekcie rezistentné na liečivá po svete 700 000 ľudských životov, z toho 25 000 v rámci Európskej únie. Vplyvom antimikrobiálnej rezistencie sa tento počet podľa odbornej štúdie Rand Europe Research Institute a spoločnosti KPMG zvýši počas 30 rokov až na celkových 10 miliónov.

Ako je to možné?

Na vine sú nielen mutácie, ale aj dlhodobé oslabenie imunitného systému. Najväčším problémom je však systematické nadužívanie antibiotík a antivirotík. Baktérie si odolnosť na tieto prostriedky síce budujú prirodzene, bohužiaľ v posledných rokoch sa ale odolnosť neúmerne zvyšuje.

Smrť v dôsledku zápalu pľúc aj pri rutinných operáciách

Návrat do časov pred antibiotikami, aj tak sa dá charakterizovať plazivý problém, ktorému čelíme. Zápal pľúc, ale aj rutinné operácie by mohli mať fatálne následky. Liečba potláčajúca imunitný systém alebo chemoterapia by nemuseli byť za týchto podmienok ani možné. Navyše by boj proti baktériám odolným voči antibiotikám neúmerne zaťažil štátne rozpočty. Ale ako nájsť efektívne riešenie tohto celosvetového problému?

Investície do vývoja nových látok

Laura Piddocková, profesorka mikrobiológie na University of Birmingham, vidí východisko vo vývoji nových látok, ktoré by dokázali vyhľadať slabé stránky odolných baktérií a zlikvidovať ich za použitia cielených antibiotík. Súčasne musí dôjsť k obmedzeniu nadužívania antibiotík nielen u ľudí, ale aj v chovoch hospodárskych zvierat, kde by sa malo obmedziť plošné podávanie dotyčných liekov. Ide o zmenu celého systému, ktorý umožňuje nadužívaniu, ale aj uvoľňovaniu antimikrobiálnych látok do prírody. Navyše je potrebné získať dostatok investorov ochotných do tohto vývoja investovať.