Osemdesiatročný muž sa chystal na obed so svojím 45-ročným vzdelaným synom. Syn sa nahneval, ale otec mu dal potom odpoveď, na ktorú do konca života nezabudne….

Osemdesiatročný muž sa chystal na obed so svojím 45-ročným vzdelaným synom. Syn sa nahneval, ale otec mu dal potom odpoveď, na ktorú do konca života nezabudne….

2 augusta, 2022 0 Od Redakcia

Osemdesiatročný otec obeduje so svojím 45-ročným synom. Zrazu chytí lyžicu a spýta sa.

Otec: „Čo je to?“

Syn: „Je to lyžica, používame ju na jedenie.“

Po niekoľkých minútach sa otec opäť opýta svojho syna:

Otec: „Čo je to?“

Syn: „Otec, už som ti raz povedal, že je to lyžica!“

O niekoľko minút neskôr sa starý muž opýta znova na to isté.

Syn: „Je to lyžica, používame ju na jedenie polievky!“ – odpovedá 45-ročný muž zvýšeným hlasom a netrpezlivo.

Otázka sa zopakuje a muž sa rozzúri a vybuchne.

Chlapec: „Prečo sa ma na to stále pýtaš? Už keď si sa ma prvýkrát spýtal, povedal som ti, že je to nešťastná lyžička. Nechápeš, čo ti hovorím?“

Starec sklonil hlavu a viac nepovedal. Po chvíli vstal od stola, odišiel do svojej izby a vrátil sa s denníkom v ruke. Bolo na ňom napísané: „Môj život po narodení syna!“

Potom otvorí denník na jednej strane a požiada syna, aby si prečítal, čo napísal.

„Dnes si môj trojročný syn, sediaci pri stole, všimol lyžicu. Spýtal sa ma, čo to je. Odpovedal som, že je to lyžica a používame ju na jedenie polievky. Zdá sa však, že sa mi nepodarilo uspokojiť jeho zvedavosť, pretože tú istú otázku položil ešte 23-krát, ale ja som mu trpezlivo odpovedal ešte 23-krát a dokonca som ho pobozkal na čelo. Je neuveriteľné, že ma jeho otázky nerozrušili, ale snažil som sa odpovedať na všetko.“

Ponaučenie: Keď vaši rodičia zostarnú, majte s nimi trpezlivosť, pretože oni mali trpezlivosť s vami. Rozprávajte sa s nimi, navštevujte ich, starajte sa o nich. Pretože oni robili to isté pre vás, bezvýhradne vás milovali a robili všetko, čo mohli, aby vás podporili.“

Zdieľajte tento článok aj so svojimi priateľmi a rodinou.