Psychológovia tvrdia, že toto je 5 charakteristík dobrých rodičov! Ste jedným z nich?

Psychológovia tvrdia, že toto je 5 charakteristík dobrých rodičov! Ste jedným z nich?

5 septembra, 2022 0 Od Redakcia

Nie každý s tým môže súhlasiť, ale rodičovstvo je jednou z najdôležitejších úloh v našom živote. Keď opustíme túto zem, jedným z najdôležitejších odkazov, ktoré po sebe zanecháme, budú naše deti. Prostredníctvom nich máme možnosť vychovávať a formovať časť budúcnosti.

Je to obrovská zodpovednosť a všetci chceme svoju úlohu plniť dobre. Existujú vlastnosti, ktoré nám môžu pomôcť stať sa lepšími rodičmi a vychovať tak šťastnejšie a vyrovnanejšie deti.

Počúvajte, nehovorte

Ako rodičia trávime väčšinu času učením, usmerňovaním a opravovaním chýb našich detí, čo je v poriadku, ale nemali by sme zabúdať, že sa môžeme veľa naučiť aj od nich. Psychológovia tvrdia, že by sme mali s dieťaťom stráviť aspoň hodinu týždenne, nepoučovať, neopravovať, nekritizovať, neradiť, len sa pozerať.

Medzitým ich necháme rozvíjať sa a poskytneme im pozitívnu spätnú väzbu. Táto 1 hodina týždenne môže zlepšiť vývoj ich mozgu.

Význam empatie

Mnohí rodičia majú tendenciu uprednostňovať spokojnosť a šťastie svojho dieťaťa za každú cenu, čo môže neskôr viesť k ľahostajnosti a sebectvu dieťaťa. Je dôležité, aby rodičia zdôrazňovali dôležitosť empatie a láskavosti v rodine a zdôrazňovali dieťaťu, že okrem individuálneho šťastia je rovnako dôležitá aj láskavosť a úcta k druhým.

Dôsledný trest

Nebuďte neistí a pokryteckí, pokiaľ ide o tresty. Trest by mal byť okamžitý a nemal by trvať príliš dlho, aby dieťa pochopilo, za aký konkrétny čin ho dostáva. Za rôzne prejavy správania by sa mali používať rôzne tresty a treba dbať na to, aby rodič žiadny z nich nepreháňal. Dôslednosť je mimoriadne dôležitá, pretože ak rodič stanoví pravidlo, ale nedodržiava ho, nemožno očakávať, že ho bude dodržiavať aj dieťa.

Väčší celok

Je dôležité, aby dieťa pochopilo, že je súčasťou globálneho spoločenstva, v ktorom má každý jeho čin vplyv na okolie a má dôsledky. Deti musia už od útleho veku chápať, že každý človek je cenný a musia byť vedené k tomu, aby vyjadrovali vďačnosť za úsilie každého človeka.

Jemne ho veďte k tomu, aby vždy podporoval znevýhodnených, počnúc dieťaťom, ktoré sa zraní na ihrisku, alebo novým žiakom, ktorý príde do triedy a cíti sa ako outsider a vysvetľujte mu, ako môže zlepšiť život ostatných tým, že sa k nim bude správať láskavo.

Nemusíte byť chválení za každý dobrý skutok

Dieťa sa musí naučiť, čo sú dobré skutky a uviesť ich do každodennej praxe. Nie každý dobrý skutok by sa mal oslavovať obrovskými ováciami, pretože by sa mal považovať za samozrejmosť. Pomôžte mu naučiť sa, že vďačnosť je práve tou motiváciou, ktorú potrebuje, aby nabudúce urobil správnu vec.

Ak vám pomôže bez požiadania, poďakujte mu a povedzte, že ste mu vďační. Ak urobí niečo očividne veľké a nečakané, môžete ho za to pochváliť.

Zdieľajte tento príspevok aj s ostatnými rodičmi ak súhlasite.