Starí rodičia, ktorí pomáhali pri výchove vnúčat alebo sa o ne pravidelne starali, žili o 7 rokov dlhšie!

Starí rodičia, ktorí pomáhali pri výchove vnúčat alebo sa o ne pravidelne starali, žili o 7 rokov dlhšie!

6 decembra, 2022 0 Od Redakcia

Ak ste sa cítili vinní, že ste požiadali rodičov, aby vám postrážili vnúča, pretože ste mali niečo vybaviť, prestaňte s tým. Nedávne štúdie ukazujú, že starí rodičia, ktorí sa starajú o svoje vnúčatá, žijú dlhšie. Výskumu sa zúčastnilo viac ako 500 osôb vo veku 70 rokov a viac. Výsledky ukázali, že ľudia, ktorí pomáhali pri výchove vnúčat alebo sa o ne pravidelne starali, žili o 7 rokov dlhšie.

Recenzovaná štúdia bola uverejnená v časopise Evolution and Human Behavior. Ľudia, ktorí sa nestarali o iných, prežili v priemere 4 roky po ukončení štúdie. Polovica starých rodičov, ktorí sa starali o svoje vnúčatá, žila ešte 10 rokov po ukončení štúdie. Z výskumu vyplynulo, že zamestnávanie starších ľudí, ktoré im dáva zmysel v ich každodennom živote, ich udržiava v aktivite.

Prežitie druhov

„Táto súvislosť je spôsobená mechanizmom, ktorý má hlboké korene v našej evolučnej minulosti, keď bola pomoc pri starostlivosti o deti rozhodujúca pre prežitie druhu.“ – poznamenáva Sonja Hillbrand, jedna z autoriek, z Katedry psychológie na Univerzite v Bazileji vo Švajčiarsku.

„Ľudia, ktorí nemajú kontakt so svojimi vnúčatami, môžu pociťovať negatívne účinky na svoje zdravie.“

Štúdia ukázala, že k dlhšej dĺžke života prispieva aj akákoľvek pomoc už dospelým vnúčatám. Vedomie, že sme užitoční pre ostatných, dáva nášmu životu zmysel a tak má pozitívny vplyv na naše zdravie v neskoršom veku.

„Starostlivosť dáva človeku zmysel života a dáva mu pocit užitočnosti pre ostatných v spoločnosti. Udržuje fyzickú a duševnú aktivitu človeka.“ – poznamenáva Bruno Arpino, profesor na Univerzite Pompeu Fabra v Barcelone.

Ak sa vám tento článok páčil, nezabudnite ho zdieľať so svojimi priateľmi!