9-ročný postihnutý chlapec: „Nemôžem chodiť, ale dokázal som veľa vecí! Nikdy sa nevysmievajte ľuďom so zdravotným postihnutím!

9-ročný postihnutý chlapec: „Nemôžem chodiť, ale dokázal som veľa vecí! Nikdy sa nevysmievajte ľuďom so zdravotným postihnutím!

4 marca, 2024 0 Od Redakcia

„Všetci sme schopní to zvládnuť a… vyjsť z nepriazne osudu silnejší!“ Dve krásne rady, ktoré nám dal 9-ročný chlapček, ktorý má od narodenia problémy s pohybom: nikdy sa nevzdávajte a nikdy sa nevysmievajte ľuďom so zdravotným postihnutím! Odovzdáva veľmi krásne posolstvá a obavy o tom, ako by sme sa mali správať k ľuďom s problémami s pohyblivosťou a dáva nám podnety na zamyslenie.

Malý Panagiotis Nikoloudakis odovzdával posolstvá o živote a odvahe.

Deväťročný chlapec v rozhovore pre reláciu dodáva silu a žiada svet, aby sa nikdy nevzdával. „Nikdy sa nevzdávajte, nech sa deje čokoľvek,“ hovorí a svojou výzvou sa dotýka: „Chcel by som ľuďom odkázať, aby sa nikdy nevzdávali, nech sa deje čokoľvek. Pretože ak sa vzdáme, nedosiahneme svoj cieľ. Chcem popriať všetkým ľuďom, aby boli silní, aby mali predovšetkým zdravie a tiež niečo, čo som už povedal. Nikdy sa nevzdávaj!“

Zároveň vyjadril svoju sťažnosť na bezbariérové nájazdy a zdôraznil, že školy by mali mať nájazdy, aby do nich mohli vstupovať a vystupovať osoby so zdravotným postihnutím. Zdá sa však, že je mimoriadne šťastný, pretože na 2. základnej škole v Moire bude nainštalovaný výťah pre deti, ktoré majú problémy s pohybom.

Deväťročný Panagiotis je šokovaný tým, že žiada ľudí, aby sa nevysmievali ľuďom s pohybovými problémami. „Nikdy si nerobte srandu z postihnutých,“ zdôrazňuje so sťažnosťou: „Chcem svetu odkázať, aby si nikdy nerobil žarty zo zdravotne postihnutých. Mnohokrát som mal pocit, že si zo mňa robia srandu, ale nerád by som sa o tom zmieňoval…“ Keď sa ho pýtame, čo je pre neho nebo, jeho odpoveď nás núti zamyslieť sa nad tým, čo je v živote cenné: „Nebo pre mňa znamená robiť veľa vecí s mojou rodinou…“

Jeho sila je obdivuhodná a na záver posiela všetkým ďalší silný odkaz.

„Nemôžem chodiť, ale… dokázal som veci a zázraky!“. Deväťročný Panagiotis sa veľmi venuje športu, keď vyrastie, chce byť učiteľom a povedal, že by sa mu cukrárstvo stalo koníčkom. Samozrejme, chcel by mať aj garáž a obchod s obuvou. Jeho obľúbená fráza je „šťastie“. Veľmi miluje more a verí, že sa mu podarí stať sa zimným plavcom. „Tisíckrát viac mora ako hory,“ povedal.