Usvedčujúci dôkaz vo forme dokumentov, dokazujúcich očkovací zločin..

Usvedčujúci dôkaz vo forme dokumentov, dokazujúcich očkovací zločin..

15 marca, 2022 0 Od Redakcia

Vďaka úsiliu skupiny zvanej Profesionáli verejného zdravotníctva a medicíny za transparentnosť máme teraz usvedčujúci dôkaz vo forme dokumentov dokazujúcich očkovací zločin..

Spoločnosť Pfizer a americká Agentúra pre lieky a potraviny (FDA) už začiatkom roka 2021 vedeli o tom, že mRNA vakcíny od Pfizeru zabíjajú tisíce ľudí a vyvolávajú spontánne potraty, pričom poškodzujú trikrát viac žien ako mužov. Súčasťou súdom nariadeného vydania zložiek FDA bol konkrétne jeden dôverný dokument, čomu sa FDA bránila tvrdením, že na uverejnenie týchto informácií by agentúra mala mať 55 rokov.

Sudca nesúhlasil a nariadil zverejnenie 500 dokumentov mesačne. Už prvá dávka dokumentov obsahovala túto bombu, nazvanú „Kumulatívna analýza poautorizačných hlásení nežiaducich účinkov.“

https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf

Dokument prezrádza, že už do 90 dní po tom, čo mRNA vakcína spoločnosti Pfizer dostala povolenie na núdzové použitie, si spoločnosť bola vedomá nezávislých hlásení o nežiaducich reakciách, ktoré ukázali 1 223 úmrtí a viac než 42 000 hlásení nežiaducich účinkov, opisujúcich celkovo 158 893 nežiaducich reakcií.

Správy pochádzali z početných krajín, napríklad Spojených štátov, Spojeného kráľovstva, Talianska, Francúzska, Portugalska, Španielska a iných štátov. Okrem „všeobecných porúch“, boli najčastejšie hlásenou kategóriou nežiaducich účinkov mRNA vakcíny poruchy nervového systému, zaznamenané v 25 957 hláseniach. Spoločnosť Pfizer odmietla poskytnúť celkový počet dávok daných do celosvetovej distribúcie, odvolávajúc sa na obchodné tajomstvá. V dokumente to naznačuje bod „(b) (4)“, kde sú redigované konkrétne čísla a fakty.

No aj tieto čísla – už tak dosť šokujúce, vzhľadom na tvrdenie FDA, že mRNA vakcíny sú „bezpečné a účinné“, kĺžu len sotva po povrchu poškodení a úmrtí, spôsobených týmito vakcínami.

„Správy sú predkladané dobrovoľne a veľkosť nedostatočného nahlasovania je neznáma,“ hovorí spoločnosť Pfizer na 5. strane.

V porovnaní s mužmi je poškodených trikrát viac žien

Dokument šokujúco prezrádza, že v porovnaní s mužmi bolo vakcínou Pfizer poškodených trikrát toľko žien. U žien bolo zaznamenaných 29 914 nežiaducich účinkov, kým u mužov len 9 182. Nie je známe, či bola vakcína podaná rovnakému počtu mužov a žien, no toto číslo prezrádza veľmi reálnu možnosť rodovo špecifického rizika poškodenia, ktoré sa FDA veľmi snaží utajiť.

Väčšina neurologických poškodení, ktoré sme videli u ľudí poškodených vakcínou – kŕče, necitlivosť, bolesť, atď. – bola údajne opísaná u žien, nie u mužov. Zdá sa, že úrady vedia, že mRNA vakcína vykazuje disproporčný, rodovo špecifický profil poškodení, ktoré postihujú ženy aj čo sa týka spontánnych potratov (tiež uvedených v správe).

Pfizer pre FDA povedal, že jeho mRNA vakcíny na covid môžu zhoršením covidu spôsobovať vážnejšie ochorenie
Šokom pre mnohých pozorovateľov, ktorí práve skúmajú tento usvedčujúci dokument je tiež to, že Pfizer v časti „Bezpečnostné obavy“ (časť 3.1.2) pre FDA povedal, že jeho mRNA vakcína by mohla spôsobovať „s vakcínou súvisiace zhoršenie ochorenia (VAED), ako aj s vakcínou súvisiace zhoršenie respiračného ochorenia (VAERD)“.

To znamená, že FDA vedela, že z vakcíny by mohli pacienti ochorieť a mohla by zabiť pacientov, ktorí sa neskôr nakazili covidom.

Pod visačkou „chýbajúcich informácií“ Pfizer tiež FDA povedal, že nemá žiadne informácie o „Používaní počas tehotenstva a dojčenia“, ani odporúčania pre „Použitie u pediatrických jedincov mladších ako 12 rokov“. Ako „Chýbajúcu informáciu“ uviedla spoločnosť Pfizer aj „Účinnosť vakcíny“. Povedané inak, Pfizer povedal FDA, že jeho vakcíny by mohli zabíjať ľudí a že nemá žiadne informácie o účinnosti vakcíny, no FDA aj napriek tomu lživo presadzovala vakcínu ako „bezpečnú a účinnú“.

Pfizer pre FDA dokonca uviedol, že nemá žiadne informácie o bezpečnosti použitia u tehotných žien, no FDA (a Fauci, CDC, ale aj Európska lieková agentúra EMA, atď.) aj napriek tomu vnucovali vakcínu tehotným ženám, hoci úplne chýbali informácie o bezpečnosti. Na základe tohto dokumentu sa zdá, že aj samotné regulačné úrady sú až po krk namočené v zločinnom sprisahaní na utajenie pravdy o poškodeniach a úmrtiach, spôsobenými vakcínou, pričom udeľovali súhlas na použitie práve tým korporáciám, ktoré otvorene priznali, že ich produkt zabíja ľudí.

Všimnite si tiež, že od prvého dňa klame celý komplex korporátnych médií, lživo tvrdiac, že vakcína nezabíja. V tomto vakcínovom holokauste sú, samozrejme, spoluvinníkmi.

Spontánne potraty, smrť novorodencov a ďalšie účinky na tehotné ženy

V časti označenej ako „Použitie v tehotenstve a počas dojčenia“ sa správa zaoberá hláseniami, spájanými s mRNA vakcínou:

Spontánny potrat (23), očakávanie výsledku (5), predčasný pôrod s úmrtím novorodenca, spontánny potrat s vnútromaternicovým úmrtím (po 2 v oboch prípadoch), spontánny potrat s úmrtím novorodenca a normálny výsledok (po 1). Všimnite si, že zďaleka najvyššie číslo predstavuje v týchto hláseniach „spontánny potrat“. Inými slovami, agentúra FDA vedela, že táto vakcína bude zabíjať nenarodené deti, no aj tak ju presadzovala u tehotných žien.

Všetky mRNA vakcíny musia byť okamžite zastavené a byrokrati z regulačných úradov obžalovaní a zatknutí
Tento tajný dokument – iba prvý z tisícov, ktoré ešte majú byť zverejnené – prezrádza dve dôležité veci:

1) Regulačné úrady sa schválením mRNA vakcín ako „bezpečných a účinných“ dopustili zločinného podvodu a skreslenia skutočnosti. To znamená, že tí, ktorí prijímajú dôležité rozhodnutia, musia teraz čeliť zatknutiu a trestnému stíhaniu.

2) Pfizer vedel, že mRNA vakcína je smrtiaca už v prvých troch týždňoch jej núdzového použitia. To znamená, že Pfizer je spoluvinný aj za pokračujúce úmrtia nevinných obetí, keďže stiahnuť svoju smrtiacu vakcínu a zastaviť všetok predaj a distribúciu mal sám.

 

Zdroj:naturalnews.com, Mike Adams